KÍNH BÁN CƯỜNG LỰC

Kính bán cường lực có độ chịu lực gấp hai lần so với kính thường ở cùng kích thước và

điều kiện lắp đặt.Theo tiêu chuẩn ASTM C1048, kính bán cường lực 6mm

có hệ số nén bề mặt từ 3,500 đến 7,500 psi. 

 Kính bán cường lực không phải là sản phẩm kính an toàn.

Kính bán cường lực có độ chịu lực bằng một nửa so với kính cường lực. Tuy nhiên,

dùng kính bán cường lực sẽ tránh được hiện tượng tự vỡ của kính cường lực. 
Đặc tính kỹ thuật:

Độ dày: 3-12mm

Kích thước max: 2,600x6,500mm 

TOP